Autoškola Zorić - ŽupanjaAutoškola Zorić osnovana je davne 1991 godine. Rad je započet sa jednim vozilom i jednim instruktorom vožnje. Nakon obučavanja prvog kandidata bilježi konstantan porast broja polaznika. Kako bi pružila obuku na širem području, škola otvara podružnicu u Županji 2001. Danas autoškola Zorić broji 6 instruktora i nudi polaganje AM, A1, A2, A i B kategorije, te posjeduje 5 automobila, 4 motocikla i moped. Iskusni instruktori i predavač osiguravaju kvalitetu obuke i visoku prolaznost. Naš zadatak je postaviti što više kriterije u kvaliteti obuke kandidata i time pridonijeti većoj sigurnosti u prometu.